Nâng cấp ánh sáng cho xe Yaris 2020 giải pháp tăng sáng tối ưu được thực hiện tại STORE DETAILING:

- Nâng cấp Bi Domax XLed-Pro.

- Nâng cấp Bi Gầm GT Taiwan.

- Nâng cấp vòng Angle Eye.

- Nâng cấp bóng Aozoom Dmax Led cho đèn pha.