Nâng cấp ánh sáng cho xe Sedona giải pháp tăng sáng tối ưu được thực hiện tại STORE DETAILING:
  - Gói nâng cấp Bi Gầm